Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

No al monòlit als feixistes sobre la fossa comuna de la Secció 7ª Dreta

Acte en memòria i desgreuge de les víctimes del franquisme soterrades a les fosses comunes del Cementiri general de València

Se celebrarà el diumenge 18 d’abril a les 12 hores. Porta principal del Cementiri General de València. CATALÀ/CASTELLANO

dijous 1 d'abril de 2010

Adhesions: forumperlamemoria@nodo50.org

Diumenge 18 d’abril de 2010 a les 12 hores. Porta principal del Cementeri general de València

Autor del dibuix Antoni Miró

Manifest, programa de l’acte i entitats i persones convocants i adherides

Manifest:

No al monòlit als feixistes sobre la fossa comuna

Han passat 35 anys des de la mort del genocida Francisco Franco, però malgrat tant de temps transcorregut, l’estat espanyol d’aquesta democràcia formal, mai no ha assumit la seua responsabilitat de cercar i recuperar les despulles de les víctimes del genocidi, de rehabilitar-les jurídicament i de jutjar els responsables i col·laboradors d’aquella terrible repressió que causà centenars de milers de morts, com així denuncia, fins i tot, Amnistia Internacional.

Però no es conformen a mantenir aquesta situació ignominiosa. Enguany, malgrat l’oposició de tantes persones i entitats, hem hagut d’assistir, per la força del poder i de l’estat, i en el súmmum de l’escarni, insult i manca de respecte a la memòria de les víctimes, a la instal·lació en aquesta fossa comuna de la Secció 7a Dreta, d’un monòlit als feixistes sabent que sota aquesta terra foren soterrades milers de les seues víctimes. Amb el seu lema “en memòria dels que donaren la vida per l’Espanya que creien millor” posen en un mateix pla les víctimes i els seus botxins, els criminals defensors del feixisme i del totalitarisme i els que caigueren defensant la llibertat, el bé comú i la legalitat constitucional.

Aquest fet abominable ha sigut possible gràcies a la legislació que patim a l’estat espanyol, que permet fer apologia del feixisme, cosa que no succeeix als països d’estructura democràtica, on fets com la instal·lació d’aquest monòlit suposa penes de presó per als que directament o indirecta hi han estat implicats.

És per això que els i les signants d’aquest manifest exigim:

- Que es respecten les lleis internacionals que criminalitzen l’apologia del feixisme i que es retire immediatament el monòlit.

- Que no s’insulte ni s’ofenga la memòria de les víctimes, i que es conserve l’espai d’aquesta fossa perquè el dia en què canvien les condicions polítiques i judicials de l’estat espanyol, es puga investigar i conèixer el vertader abast de la repressió franquista a València.

- Que s’anul·len la Llei d’Amnistia de 1977 i la de la Memòria Històrica de 2007, per ser lleis de punt final, que a més de no rehabilitar les víctimes, protegeixen els genocides i estan servint perquè la pràctica totalitat de la judicatura espanyola arxive les denúncies per a investigar els crims franquistes i condemnar els culpables.

- Que l’estat espanyol assumisca el seu deure d’exhumar les fosses comunes judicialment i d’investigar els crims del franquisme i no transferisca la seua responsabilitat als familiars dels represaliats i a les associacions.

Veritat, Justícia i Reparació


Castellano

ACTO EN MEMÒRIA Y DESAGRAVIO DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO ENTERRADAS EN LAS FOSAS COMUNES DEL CEMENTERIO GENERAL DE VALENCIA

No al monolito a los fascistas sobre la fosa común

Domingo 18 de abril de 2010 a las 12 horas. Puerta principal del Cementerio general de Valencia

Han pasado 35 años desde la muerte del genocida Francisco Franco, pero a pesar de tanto tiempo transcurrido, el estado español de esta democracia formal, nunca ha asumido su responsabilidad de buscar y recuperar los restos de las víctimas del genocidio, de rehabilitarlas jurídicamente y de juzgar a los responsables y colaboradores de aquella terrible represión que causó cientos de miles de muertos, como así denuncia, incluso, Amnistía Internacional.

Pero no se conforman con mantener esta situación ignominiosa. Este año, a pesar de la oposición de tantas personas y entidades, hemos tenido que asistir, por la fuerza del poder y del estado y en el colmo del escarnio, insulto y falta de respeto a la memoria de las víctimas, a la instalación en esta fosa común de la Sección 7ª Derecha, de un monolito a los fascistas a sabiendas de que bajo esta tierra fueron enterradas miles de sus víctimas. Con su lema “en memoria de los que dieron su vida por la España que creían mejor” ponen en un mismo plano a las víctimas y a sus verdugos, a los criminales defensores del fascismo y del totalitarismo y a los que cayeron defendiendo la libertad, el bien común y la legalidad constitucional.

Este hecho abominable ha sido posible gracias a la legislación que padecemos en el estado español, que permite hacer apología del fascismo, lo que no sucede en los demás países de estructura democrática, en los que hechos como la instalación de este monolito supone penas de cárcel para los que directa o indirectamente han estado implicados.

Es por ello que las y los firmantes de este manifiesto exigimos:

- Que se respeten las leyes internacionales que criminalizan la apología del fascismo y que se retire de inmediato el monolito.

- Que no se insulte ni se agravie la memoria de las víctimas y que se conserve el espacio de esta fosa para que el día en que cambien las condiciones políticas y judiciales en el estado español se pueda investigar y conocer el verdadero alcance de la represión franquista en Valencia.

- Que se anulen la leyes de Amnistía de 1977 y de la Memoria Histórica de 2007, por ser leyes de punto final, que además de no rehabilitar a las víctimas protegen a los genocidas y están sirviendo para que la práctica totalidad de la judicatura española archive las denuncias para investigar los crímenes franquistas y condenar a los culpables.

- Que el estado español asuma su deber de exhumar las fosas comunes judicialmente y de investigar los crímenes del franquismo y no transfiera su responsabilidad a los familiares de los represaliados y a las asociaciones.

Verdad, Justicia y Reparación

ENTITATS I PERSONES SIGNANTS: Fòrum per la Memòria del País Valencià, Centre Social Terra, Alerta Solidària, Esquerra Anticapitalista, Societat Coral El Micalet, Maulets, Comissió de la Dignitat de València i Catalunya, CNT-AIT València, Coordinadora Obrera Sindical l’Horta, Endavant-OSAN, Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN), Col·lectiu Antifeixista de València, Associació Fills i Nets de l’Exili Republicà, Grup de Suport a les preses polítiques de l’Horta, El Racó de la Corbella, Associació Cultural "La Lluna Roja", Salvador Machancoses Trenco, María Ibañez Fullana, Programa "Mujeres Libres"- Radio Klara de Valencia, Plataforma de Ciutadans per la República del País Valencià, CNT-AIT Sagunto, Manel Rodriguez-Castelló (poeta i escriptor), Ferran Suay i Lerma (Universitat de València), Partit Comunista del País Valencià-Camp de Túria, Agustín Sánchez Mambrilla, Antifeixistes PV, Guillem Agulló i Làzaro, Maria Antònia Oliver París, Associació Memòria de Mallorca, Àngel Ferrero (periodiste), Amparo Lanchares Merino, Ana Rodriguez Giner, Eduardo Romero Icardo, Espai Alternatiu, Miquel Carpintero, Entrepobles-Entrepueblos-Entrepobos-Herriarte, Jordi Alonso del Amo (camarero), José Antonio López Palacios (Ejecutiva Provincial IU Guadalajara. Responsable provincial de Medio Ambiente), Angelina Llongueras Altimis (actriu, directora i autora de teatre. San Francisco USA), Isidre Crespo Redondo (Riola), Norbert Froufe González (Vallès Occidental. Barcelona), Mari Carme Pérez i Santamaría, Carles Enguix i Borràs, Francisco Altemir Ruiz-Ocaña (Dr. Ingeniero de Caminos. Madrid), Plataforma de Ciudadanos por la República de Manzanares, Mary Angeles Sánchez Dominguez (Gran Canaria), Antonio Soria (Málaga), Inés Saez Martí, Alicia Trussi (profesora. La Plata-Argentina), Armand Ortiz i Gisbert, Graciela Ghirardi (Argentina), Amelia Margot Romero Alvarez, Jordi Borràs i Alabern (Catalunya), Associació Cultural Memòria i Justícia d’Elx i Comarca, Colectivo Republicano Tercer Milenio, Arturo del Villar, Luís Llobet i Martí (Pallars Sobirà), Pasqual Moreno Torregrosa (Doctor Enginyer Agronom), Diógenes Vicente Barrado (Formador Ocupacional. Salamanca), Juan Miguel Company Ramón (Universitat de València), Toni Pastor i Borràs (nét d’afusellats pel franquisme), Emilia Bolinches (periodista), Baltasar Palicio Maestre (historiador. Alacant), Francisca Anaya Cintas (enfermera), Carmen Alejandra Muñárriz Gandía (enfermera), Luis Sanz Rodriguez (Segovia), Juan Riquelme Pujol (Editor. Familiar de represaliados y exiliados. Caracas-Venezuela), Amparo Cabrera, Antonio Montesinos Castelló (Burjassot), Floren Dimas (Murcia), Rosa Regàs (escriptora), Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), Scott Campbell (Brooklyn, New York. EE.UU), Serafín de Tapia Sánchez (Universidad de Salamanca-Ávila), Manuel Olmo Moreno (Valladolid), Noelia Vañó Sanchis (mestra d’escola), María Luisa Ibañez Jacinto, Jean Marie Chica Ventura (París), Inés García Holgado (Buenos Aires), Jorge Sobral (profesor. París), Xisco Bernal, Cecilia Dominguez Luis (escritora), Coletivo Sur Cacarica, Joventut d’Esquerra Republicana del País Valencià (JERPV), Salvador Vicente Benlloch Gascó, Vanessa González y Rosario Arcones del Foro Memoria Histórica de Castellar de Santiago (Ciudad Real), Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado "MOVICE" capítulo Valencia, CC.OO del Banco Español de Crédito, Pilar Sifre Bujeda, Sala NASA-Cabo Sam Lourenzo (Compostela), Empar Domingo, Josefa de la Cruz García (INE Madrid), Enrique Wulff Barreiro, Oscar Revilla Alguacil, Joan Soriano Torremocha, Enrique Guardiola Belenguer, Carlos Cabo de la Vega (Albacete), Carlos Francisco Velasco Souto (profesor de Historia Contemporánea Universidade da Corunha), Inés Tomás Batrina, Glòria Romaní (Tècnica de Cultura, Barcelona), Anna Monjo Omedes (Editorial Icaria, Barcelona), Colla Xaramita Cana (xaramiters i tabaleters de Novelda), Comité Oscar Romero de Madrid, Asociación de Solidaridad con Colombia ASOC-KATIO, Miguel Angel Giménez Casado, Comunidades Cristianas Populares del Estado Español, Monterrat Lecina (Servei d’ocupació de Catalunya. Tàrrega), Ángela Baubeta García (Montevideo-Uruguay), Alberto Herrera López (obrer de SEAT. Fill de represaliats pel franquisme), Olga Utiel Durán (nieta de fusilado por el franquismo), Sara Verdú Vila (coordinadora territorial CEAR PV), Antonio Tarrio (Facultad de Economía y Empresas Universitat de Barcelona UB), José Cándido Sánchez Zafra (bióleg. València), Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Joaquin Verdeguer Puchades, José Antonio Pastor Morote (Sitges-Barcelona), Associació de Víctimes de la repressió franquista a Tarragona (AVRFT), Rosario Caticha Buxedas (profesora de Historia, expresa política de la dictadura cívico miltar en Uruguay), Inés Gil Casado, Enrique Fornés Ángeles (abogado), Carles Cañellas (titellaire), Rosa Silla López, Col·lectiu HIPÀTIA de dones republicanes d’esquerra, Amparo Puig (Tècnic de gestió cultural), Maria Micó Tormo, Francisco Barco Solleiro (Sevilla), Aurelia Serrano Pardo (Sevilla), Diego Sanchis, Antoni Lòpez (Xàtiva), Rafael Rivelles Gómez, Oscar Cervera García (professor d’Institut i nét de repressaliats pel franquisme), Mª Francisca Bello Sales (familiar de asesinado y desaparecido por el franquismo en Alfondeguilla), José Manuel Martínez García, Guillermo Canós Giménez, Lola Santacatalina Ubiedo (professora de l’Universitat Rovira i Virgili), Jaume Pérez Montaner (escriptor), Paco Guareño Sáez, Alfred Vinyoles Cebolla, Asociación de la Alpujarra granadina Verdad, Justicia y Reparación, Acció del Cristians per l’Abolició de la Tortura (ACAT), Asociación Ateos y Republicanos, Lucas del Castillo Agudo (Catedrático de Microbiología. Facultad de Farmacia-Universidad de Valencia), Julia Tullén Tortajada, Manuel Girón (psiquiatra. Mutxamel), Henry Ettinghausen (Professor emèrit de la Universitat de Southampton. Escriptor, historiador, investigador i filòleg hispanista i catalanista. Creu de Sant Jordi 2003), Luis Paloma Sánchez (compositor), Antonio Santos Medina y Cristóbal Santos Medina (nietos de Rafael Medina Ramirez, fusilado por el franquismo), José Carlos Fernández Díez (Cantabria), Milagros Riera (Francia), Casal Jaume I d’Elx, Beatriz Palomar Puebla (arqueòloga. Mallorca), Jesús Peña Lorente, Grup d’Alaró (Mallorca) per a la Recuperació de la Memòria Històrica, Francisco Redondo Benito del Valle (Madrid), Marisa Pérez Julià (Universitat de València), Xose Lois Palma Borrego, Joan Marco i Rubio (Riba Roja de Túria), Juan María Gómez Ortíz (periodista y profesor. Albacete), Alejandro Melchor Dosda (Bermeo-Bizkaia), Dra. Marta Zabaleta (profesora e investigadora universitaria. Londres), Marlen Madrid Morales, Assumpta Sesma, Pedro Alejandro Matta (Santiago de Chile), Francisco Javier Martínez de Andrés, Manuel Gallardo Moreno (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga-ARMH), Josep M. Armengou i Iglésias, Alberto Moll Ortí (profesor jubilado), Adelaida Avinent Martínez, José A. Berenguer Galdeano, Lara Ferrero Gómez (bióloga. Mallorca), José Maria Zapater Mestre (Vilafranca), Isidre Boné i Guillén (mestre), Carmen Marti Amiguet (Zaldibia-Gipuzkoa), Pilar de Miguel Moreno (Psiquiatra), Lara Gelabert Batllori (Arqueòloga-Mallorca), Josep M. Agulló i Sidera (Barcelona), Rosanna Martínez Ferràndiz, Ricardo Santiago Miquel Perachino, Marià Hispano i vilaseca (historiador i arxiver. Vallès Oriental-Catalunya), Empresa d’arxius i gestió cultural "Dos Punts Documentació, S.L." (Barcelona), Josep María Lòpez i Llaví, Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou (Barcelona), Sodepau PV, María José Lianes Laserna (València), Oscar García Villacieros (familiar de represaliado), Col·lectiu Feminista Victoria Sau, Josep Vicent Saragossà (Professor Universitat de València), Donelia Pardo Valiente, Fidel GarcíaTobio (Ourense-Galiza), Antonino González Canalejo (Ávila), Rosa Muñoz Garrido (Madrid), Abelard Rodiguez i Llàcer (Alcàsser), María Luis Martín Abia (abogada. Madrid), Coletivo de Solidaridad por la Justicia y dignidad de los Pueblos-Coliche, Cecilia Mendez Dieguez (Zaragoza), Daniel Tobias Lobato (Doctor en Ciencias Químicas-Euskal Herria), Manuel Molins Casaña (dramaturg i profesor), Josep Lluís Navarro i Tarín

Programa de l’acte:

- Ofrena floral en el fossar de la Secció 7ª Dreta

- Minut de silenci en memòria de les víctimes soterrades als fossars

- Interpretació de La Muixeranga a càrrec de les Colles Estrela Roja de Benimaclet i Buf-Alí de la Malva-rosa

- Interpretació de Pau Alabajos

- Lectura de manifest unitari

- Lectura de noms de les víctimes per els familiars i altres persones

- Interpretació de l’Himne de Riego a càrrec de la Banda de Música de la Societat Coral El Micalet

Presentarà l’acte Reis Juan

Es prega que porteu zel i flors per a apegar el fulls amb els noms de les víctimes

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0