Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

L’acte de homenatge i desgreuge serà el diumenge 17 de abril a les 12 h. Porta principal del Cementeri general de València

Afegides les dades de 11.661 persones enterrades en les fosses comunes del Cementiri general de València

En el Fòrum per la Memòria del País Valencià entenem que tots els noms ressenyats són víctimes de la situació social i política generada per la dictadura feixista, imposada després de tres anys combatint a sang i foc a les classes populars. Tot un model repressiu i liquidacionista de les legítimes aspiracions de la classe treballadora i que prosegueix durant l’anomenada “posguerra” en forma d’execucions extrajudicials, judicis farsa –quan els hi ha-, afussellaments indiscriminats i condemna de la immensa majoria de la població a unes condicions de vida dominades per la por, la repressió i la fam. CATALÀ/CASTELLANO

dilluns 21 de març de 2011

Publicada l’última entrega del llistat de persones soterrades en les fosses comunes del Cementeri General de València

A sota del text videoclip "Fosses del silenci". autor Pau Alabajos

L’acte de homenatge i desgreuge a les víctimes serà el diumenge 17 de abril a les 12 h. Porta principal del Cementeri general de València

Després d’haver fet públics tres llistats amb les dades de 12.000 persones, ara hem incorporat a 11.661 més. Aquesta última incorporació suposa la totalitat de les persones documentades durant els 8 anys que va durar la investigació realitzada sobre la repressió franquista a València. En la llista només s’inclouen dades de caràcter general, però disposem d’altres moltes dades de cadascuna de les persones que facilitarem a tots/es els/les interessats/des solicitant-los al correu electrònic de l’associació forumperlamemoria@nodo50.org. Per tal de facilitar la recerca, els noms apareixen per ordre alfabètic.

El maig de 2008 el Fòrum per la Memòria del País Valencià publica "El genocidi franquista a València". Ací es recullen els noms de les persones soterrades en les fosses comunes del Cementeri General de València entre l’1 d’abril de 1939 i el 31 de desembre de 1945 (tot i que n’hi ha diversos milers més posteriors). La informació presentada recull a 23.661 persones anotades en els registres del propi cementeri com enterrades en les fosses, i que, en la seua gran majoria, apareixen amb el seu nom i cognoms, dates de enterrament, edat, lloc en la fossa i procedència. També la causa de la mort, epígraf en el qual un bon nombre d’eufemismes oculta l’autèntic origen del traspàs.

En el Fòrum per la Memòria del País Valencià entenem que tots els noms ressenyats són víctimes de la situació social i política generada per la dictadura feixista, imposada després de tres anys combatint a sang i foc a les classes populars. Tot un model repressiu i liquidacionista de les legítimes aspiracions de la classe treballadora i que prosegueix durant l’anomenada “posguerra” en forma d’execucions extrajudicials, judicis farsa –quan els hi ha-, afussellaments indiscriminats i condemna de la immensa majoria de la població a unes condicions de vida dominades per la por, la repressió i la fam.

Quan tot l’Estat és un camp de concentració, els morts són presos.

Quan tot el territori és una càrcel, les fosses comunes són la prova del genocidi.

La relació íntegra dels soterrats en les fosses del Cementeri General de València durant el període descrit (abril 1.939 - desembre 1.945), pot consultar-se en la pàgina web www.forumperlamemoria.org així com el documental, dirigit per Daniel López Izquierdo i produït per la Universitat Ramon Llull de Barcelona, on apareixen els relats de familiars desapareguts i testimonis presencials d’alguns fets.

Com canta Pau Alabajos en “Fosses del silenci”:

“Inevitablement

arribarà un dia en què els murs

que s’han alçat sobre les fosses

començaran a trontollar”.

Uns murs, sí, de silenci, uns murs que alguns desitjarien que cresquessen encara més fins invisibilitzar per complet la nostra història recent. Uns murs que veiem com diariament sostenen negacionismes, impunitats, buscant les indiferències que precedeixen als oblits. Uns murs gens simbòlics com ara el dissortadament cèlebre monòlit que l’Ajuntament de València ha perpetrat en el fossar de la Secció 7a Dreta del Cementeri General.

Altra vegada molt a prop d’aquesta pedra de la infàmia estarem el proper 17 d’abril. I desafiant el probable boicoteig municipal –com l’any anterior- en forma de prohibicions per a interpretar i escoltar “La Muixeranga” o l’“Himne de Riego”. I tot allò que se`ls hi puga ocòrrer.

Com diu, de nou, Pau Alabajos:

“Els mausoleus de la vergonya

cauran pel seu propi pes

perquè quan la terra brama

fa remoure els fonaments”.

D’això es tracta.

Ajuda’ns a difondre aquest missatge reenviant-lo als teus coneguts/des o publicant-lo en el teu blog o web. És necessari que arribe a moltes persones. Gràcies a aquests llistats moltes famílies de tot l’Estat i diversos països han pogut conèixer el destí de les seues persones estimades i de les quals no havien tornat a tenir notícia des de la seua desaparició o segrest.


castellano

Publicada la última entrega del listado de personas enterradas en las fosas comunes del Cementerio General de Valencia

Al final del texto videoclip "Fosses del silenci" autor Pau Alabajos

El acto de homenaje y en desagravio a las víctimas será el domingo 17 de abril a las 12 horas. Puerta principal del Cementerio general de Valencia

Después de haber hecho públicos tres listados con los datos de 12.000 personas, ahora hemos incorporado a 11.661 más. Esta última incorporación supone la totalidad de las personas documentadas durante los 8 años que duró la investigación realizada sobre la represión franquista en Valencia. En la lista solo se incluyen datos de carácter general, pero disponemos de otros muchos datos de cada una de las personas que facilitaremos a todos/as los/las interesados/as solicitándolos al correo electrónico de la asociación forumperlamemoria@nodo50.org. A fin de facilitar la búsqueda, los nombres aparecen por orden alfabético

En mayo de 2008 el Fòrum per la Memòria del País Valencià publica "El genocidio franquista en Valencia". Aquí se recogen los nombres de las personas enterradas en las fosas comunes del Cementerio General de Valencia entre el 1 de abril de 1939 y el 31 de diciembre de 1945 (aun cuando hay varios miles más posteriores). La información presentada recoge a 23.661 personas anotadas en los registros del propio cementerio como enterradas en las fosas y que, en su gran mayoría, aparecen con su nombre y apellidos, fechas de enterramiento, edad, lugar en la fosa y procedencia. También la causa de la muerte, epígrafe en el que un buen número de eufemismos oculta el auténtico origen del fallecimiento.

En el Fòrum per la Memòria del País Valencià entendemos que todos los nombres reseñados son víctimas de la situación social y política generada por la dictadura fascista, impuesta después de tres años combatiendo a sangre y fuego a las clases populares. Todo un modelo represivo y liquidacionista de las legítimas aspiraciones de la clase trabajadora y que prosigue durante la llamada “posguerra” en forma de ejecuciones extrajudiciales, juicios farsa –cuando los hay-, fusilamientos indiscriminados y condena de la inmensa mayoría de la población a unas condiciones de vida dominadas por el miedo, la represión y el hambre.

Cuando todo el Estado es un campo de concentración, los muertos son presos.

Cuando todo el territorio es una cárcel, las fosas comunes son la prueba del genocidio.

La relación íntegra de los enterrados en las fosas del Cementerio General de Valencia puede consultarse en la página web www.forumperlamemoria.org así como el documental, dirigido por Daniel López Izquierdo y producido por la Universitat Ramon Llull de Barcelona, en donde aparecen testimonios de familiares desaparecidos y testigos presenciales de algunos hechos.

Como canta Pau Alabajos en “Fosses del silenci”:

Inevitablement

arribarà un dia en què els murs

que s’han alçat sobre les fosses

començaran a trontollar”.

("Inevitablemente llegará un día en qué los muros que se han levantado sobre llas fosas empezarán a tambalear”)

Unos muros, sí, de silencio, unos muros que algunos desearían que crecieran aún más hasta invisibilizar por completo nuestra historia reciente. Unos muros que vemos cómo diariamente sostienen negacionismos, impunidades, buscando las indiferencias que preceden a los olvidos. Unos muros nada simbólicos como el tristemente célebre monolito que el Ayuntamiento de Valencia ha perpetrado en la la fosa de la Sección 7ª Derecha del Cementerio General.

Otra vez muy cerca de esta piedra de la infamia estaremos el próximo 17 de abril. Y desafiando el probable boicoteo municipal –como el año anterior- en forma de prohibiciones para interpretar y escuchar “La Muixeranga” o el “Himno de Riego”. Y lo que se les pueda ocurrir.

Como dice, de nuevo, Pau Alabajos:

“Els mausoleus de la vergonya

cauran pel seu propi pes

perquè quan la terra brama

fa remoure els fonaments”.

("Los mausoleos de la vergüenza caerán por su propio peso porque cuando la tierra grita hace remover los fundamentos")

De eso se trata.

Ayúdanos a difundir este mensaje reenviándolo a tus conocidos/as o publicándolo en tu blog o web. Es necesario que llegue a muchas personas. Gracias a estos listados muchas familias de todo el Estado y varios países han podido conocer el destino de sus personas queridas de las que no habían vuelto a tener noticia desde su desaparición o secuestro.

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0