Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

es realitzaran els dies 4, 5, 11 i 12 de febrer. C/. Progrés, 126-baix. Cabanyal-València

Jornades Llibertàries per la inauguració de la nova seu de la CNT a València

Xerrades-col·loqui (Amadeu Casellas, Empar Salvador, Antonio Baena, Grup "Nosaltres"), concert (Pito Karcoma), documental ("El genocidi franquista a València"), sopars vegans per a autofinançar les Jornades

dilluns 31 de gener de 2011

Català/Castellano

Jornades Llibertàries

per la inauguració de la nova seu de la CNT a València, C/. Progrés, 126-baix. Cabanyal

- El divendres 11 de febrer a les 19:00h projecció del documental "El genocidi franquista a València" i xerrada-col•loqui sobre "Repressió i crims en la València de la postguerra" a càrrec d’Empar Salvador del Fòrum per la Memòria del País Valencià

PROGRAMA COMPLET

- DIVENDRES 4 DE FEBRER 19:00h Xerrada-Col•loqui La repressió en les presons de la democràcia. Per AMADEU CASELLAS

Amadeu Casellas Ramón és un expresidiari català i militant anarquista, conegut per repartir els Diners que va robar a diverses entitats bancàries i per les llargues vagues de fam que va protagonitzar durant els últims anys de la seua estada a la presó. Amadeu assegura que va entrar en contacte amb l’anarquisme als 14 anys, i des de 1976 va protagonitzar múltiples atracaments a bancs per a finançar les lluites obreres i socials, repartint els diners entre organitzacions i persones que, segons les seues paraules, "ho necessitaven". La premsa ho va arrribar a nomenar "el Robin Hood espanyol".

La seua darrera condemna va finalitzar el 9 de març del 2010. Amadeu, durant els llargs anys que va romandre en la presó, va conèixer a membres de la COPEL (Coordinadora de Presos Espanyols en Lluita), i va protagonitzar nombroses protestes per a aconseguir la "millora dels presos i de les presons espanyoles". Les llargues i contínues lluites des del carrer, tant en l’estat espanyol com en l’estranger, exigint la seua llibertat, van aconseguir el seu alliberament després de més de 20 anys segrestat.

- DISSABTE 5 DE FEBRER 18:00h Xerrada-Col•loqui Anarquisme i joventut, la necessitat d’organitzar-se. A càrrec del grup “Nosaltres” de la F.I.J.A. (Federació Ibèrica de Joventuts Anarquistes)

La F.I.J.A. té com a objecte agrupar als jóvens d’ambdós sexes, sense distinció d’ètnies ni color que participen d’inquietuds socials i del desig de superació que faça del ser humà un ser social i individualment lliure i igual davant els seus semblants. Per a aconseguir-ho, esta agrupació lluita contra la propietat, el principi d’autoritat, l’Estat, la política, la religió i tots aquells poders que obstaculitzen la total emancipació del ser humà.

En esta xerrada-col•loqui es tractarà en profunditat el tema de l’organització de la joventut des d’un enfocament anarquista. Les drogues, la passivitat, la ignorància i altres factors són alguns dels causants de l’alienació juvenil i de la seua integració en l’actual sistema capitalista.

- CONCERT: PITO KARCOMA (Cantautor Llibertari d’Elx) A les 21:00h – Entrada Lliure

- DIVENDRES 11 DE FEBRER 19:00h Xerrada-Col•loqui Repressió i crims en la València de la postguerra A càrrec d’Empar Salvador del Fòrum per la Memòria del País Valencià Es projectarà el documental “El genocidi franquista a València”

Empar Salvador Villanova, naix en plena repressió franquista, dins d’una família revolucionària i republicana, que havia combatut contra el colp d’estat del general Franco contra la II República. El triomf del franquisme i la repressió que a continuació es desencadena, incideix en diversos graus en tota la seua família que queda majoritàriament desmembrada.

Per a conéixer la seua pròpia història i la dels seus familiars afectats per la repressió, realitza diverses investigacions sobre el verdader abast de la repressió franquista, descobrint les fosses comunes del cementeri de València. És autora del llibre “El genocidi franquista a València. Les fosses silenciades del cementeri” (Icaria Editorial. Barcelona, 2008). També és autora de diversos articles i estudis sobre la magnitud de la repressió, la impunitat dels responsables i col•laboradors del genocidi franquista i sobre les víctimes, no rehabilitades fins al moment.

Ha participat en diferentes Trobades internacionals i impartit conferències arreu de l’estat espanyol (cursos d’estiu l’Escorial de la Universitat Complutense de Madrid, universitats de Granada, Autònoma de Barcelona i Tarragona, Museu d’Història de Catalunya, diverses entitats de Sant Sebastià, Oviedo, Gijón, Alacant, Menorca, Castelló, Tortosa, Girona, Madrid, l’Hospitalet, València, Barcelona, Tarragona, en el Fòrum Social Català, en multitud de localitats del País Valencià, i de l’estranger (França, Jordània, Colòmbia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Alemanya…)

És fundadora i presidenta del Fórum per la Memòria del País València, col•lectiu denunciant de crims contra la humanitat i desaparicions forçades durant el franquisme en l’Audiència nacional espanyola

- DISSABTE 12 DE FEBRER 19:00h Xarrada-Col•loqui AnarcoSindicalisme en el Segle XXI A càrrec d’Antonio Baena, militant del Sindicat de CNT-Fernan Núñez (Còrdoba)

La CNT, lluny de ser una relíquia del passat, gaudeix d’una presència destacada en el món laboral del segle XXI. S’analitzarà la implantació de CNT en diferents sectors laborals:
- Que actualitat està vivint la classe treballadora?
- Hi ha alternatives a l’actual model sindical-estatal?
- Com a autoorganitzar-se en el treball?
- L’alternativa és l’anarcodindicalisme.

TOTS ELS DÍES, DESPRÉS DE LES XERRADES, HAURÀ SOPAR VEGÀ PER A AUTOFINANÇAR LES JORNADES


Jornadas Libertarias

por la inauguración de la nueva sede de CNT en Valencia, en la calle Progrés, 126-bajo Cabanyal

- El viernes 11 de febrero a las 19:00h proyección del documental "El genocidio franquista en Valencia" y charla-coloquio sobre "Represión y crímenes en la Valencia de la posguerra" a cargo de Empar Salvador del Fòrum per la Memòria del País Valencià

PROGRAMA COMPLETO

- VIERNES 4 DE FEBRERO 19:00h Charla-Coloquio La represión en las cárceles de la democracia. Por AMADEU CASELLAS

Amadeu Casellas Ramón es un ex-presidiario catalán y militante anarquista, conocido por repartir el dinero que robó a diversas entidades bancarias y por las largas huelgas de hambre que protagonizó durante los últimos años de su estancia en prisión. Amadeu asegura que entró en contacto con el anarquismo a los 14 años, y desde 1976 protagonizó múltiples atracos a bancos para financiar las luchas obreras y sociales, repartiendo el dinero entre organizaciones y personas que, según sus palabras, "lo necesitaban". La prensa llegó a llamarlo "el Robin Hood español".

Su última condena finalizó el 9 de marzo de 2010. Amadeu afirma que conoció a militantes de la COPEL (Coordinadora de Presos Españoles en Lucha), y que protagonizó numerosas protestas en las prisiones justificadas por la consecución de condiciones de "mejora de los presos y las cárceles españolas". Las consecutivas luchas desde la calle exigiendo su inmediata liberación han conseguido que después de más de 20 años secuestrado, por fin haya sido liberado.

- SÁBADO 5 DE FEBRERO 18:00h Charla-Coloquio Anarquismo y juventud, la necesidad de organizarse. A cargo del grupo “Nosotros” de la F.I.J.A. (Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas)

La F.I.J.A. tiene por objeto agrupar a les jóvenes de ambos sexos, sin distinción de etnias ni color que sientan las inquietudes sociales y el deseo de una superación que haga del ser humano un ser social e individualmente libre y un igual ante sus semejantes. Para lograrlo, esta agrupación luchará contra la propiedad, el principio de autoridad, el Estado, la política, la religión y todos aquellos poderes que obstaculizan la total emancipación del ser humano.

En esta charla-coloquio se tratará en profundidad el tema de la organización de la juventud desde un enfoque anarquista. Las drogas, la pasividad, la ignorancia y otros factores son algunos de los causantes de la alienación juvenil y de su integración en el actual sistema capitalista.

- CONCIERTO: PITO KARCOMA (Cantautor Libertario de Elche) A las 21:00h – Entrada Libre

- VIERNES 11 DE FEBRERO 19:00h Charla-Coloquio Represión y crímenes en la Valencia de la posguerra A cargo de Empar Salvador del Forum per la Memòria del País Valencià Se proyectará el documental “El genocidio franquista en Valencia”

Empar Salvador Villanova, nace en plena represión franquista, en el seno de una familia revolucionaria y republicana, que había combatido contra el golpe de estado del general Franco contra la II República. El triunfo del franquismo y la represión que a continuación se desencadena, incide en diversos grados en toda su familia que queda en su mayor parte desmembrada.

Para conocer su propia historia y la de sus familiares durante la represión, realiza diversas investigaciones sobre el verdadero alcance de la represión franquista, descubriendo las fosas comunes del cementerio de Valencia. Es autora del libro “El genocidio franquista en Valencia. Las fosas silenciadas del cementerio” (Icaria Editorial. Barcelona, 2008). También es autora de diversos artículos y estudios sobre la magnitud de la represión, la impunidad de los responsables y colaboradores del genocidio franquista y sobre la situación de las víctimas, no rehabilitadas hasta el momento.

Ha participado en diferentes Encuentros internacionales e impartido conferencias en tanto en el estado español (cursos de verano de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid, Universidades de Granada, Autónoma de Barcelona y Tarragona, Museo de Historia de Catalunya, diversas entidades de San Sebastián, Oviedo, Gijón, Alicante, Menorca, Castellón, Tortosa, Girona, Madrid, L’Hospitalet, Valencia, Barcelona, Tarragona, en el Fòrum Social Català, en multitud de localidades del País Valencià, como en el extranjero (Francia, Jordania, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Alemania…)

Es fundadora y presidenta del Fórum per la Memoria del País Valenciá, colectivo denunciante de crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el franquismo en la Audiencia nacional española

- SÁBADO 12 DE FEBRERO 19:00h Charla-Coloquio AnarcoSindicalismo en el Siglo XXI A cargo de Antonio Baena, militante del Sindicato de CNT-Fernan Núñez (Còrdoba)

La CNT, lejos de ser una reliquia del pasado, goza de una presencia destacada en el mundo laboral del siglo XXI. Se analizará la implantación de CNT en diferentes sectores laborales.
- ¿Que actualidad está viviendo la clase trabajadora?
- ¿Hay alternativas al actual modelo sindical-estatal?
- ¿Como auto-organizarse en el trabajo?
- La alternativa es el anarcosindicalismo.

TODOS LOS DÍAS, DESPUÉS DE LAS CHARLAS, HABRÁ CENA VEGANA PARA AUTOFINANCIAR LAS JORNADAS

http://valencia.cnt.es

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0