Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

L’acte es celebrarà el diumenge 18 d’abril a les 12 hores, porta principal del Cementiri de València.

L’Ajuntament de València prohibeix interpretar La Muixeranga (Himne del País Valencià) i l’Himne de la República en l’acte d’homenatge a les víctimes del franquisme enterrades en les fosses comunes del Cementiri de València

En la comunicació enviada per fax aquest migdia, aprova l’acte condicionat que no s’interprete la música per a no "torbar als altres visitants" ja que "el Cementiri està obert a persones de diferents ideologies i confessions". Si és així, no ens expliquem com la capella del cementiri, de culte catòlic, està dotada d’altaveus exteriors de gran potència que obliguen a totes les persones que es troben en el cementiri a escoltar els resos, misses i litúrgies de l’església catòlica.

divendres 16 d'abril de 2010

Última hora

CATALÀ/CASTELLANO

En la comunicació enviada per fax aquest 16 d’abril a migdia, autoritza l’acte condicionat que no s’interprete la música per a no "torbar als altres visitants" ja que "el Cementiri està obert a persones de diferents ideologies i confessions". Si és així, no ens expliquem com la capella del cementiri, de culte catòlic, està dotada d’altaveus exteriors de gran potència que obliguen a totes les persones que es troben en el cementiri a escoltar els resos, misses i litúrgies de l’església catòlica, a més d’interpretar-se música en tot tipus d’actes i homenatges que se celebren dins del cementiri

Aquesta prohibició no pot interpretar-se més que com un acte de censura per part de l’Ajuntament a l’homenatge a les víctimes del franquisme enterrades a les fosses, que a més coarta la llibertat d’expressió .

Primer instal·len un monòlit als feixistes sobre la fossa comuna amb milers de víctimes del franquisme, ara prohibeixen interpretar la música en el seu homenatge.

Us pregem que ens ajudeu a difondre la notícia


El Ayuntamiento de Valencia prohibe interpretar La Muixeranga (Himno del País Valencià) y el Himno de la República en el acto de homenaje a las víctimas del franquismo enterradas en las fosas comunes del Cementerio de Valencia que se celebrará el domingo 18 de abril a las 12 horas en el Cementerio de Valencia

En la comunicación enviada por Fax el viernes 16 de abril a mediodía, autoriza el acto condicionado a que no se interprete la música para no "turbar a los demás visitantes", ya que "el cementerio está abierto a personas de difrentes ideologías y confesiones" Si es así, no nos explicacamos como la capilla del cementerio, de culto católico, está dotada de altavoces exteriores de gran potencia que obligan a todas las personas que se encuentran en el cementerio a escuchar los rezos, misas y litúrgias de la Iglesia Católica, además de interpretarse música en todo tipo de actos y homenajes que se celebran dentro del cementerio

Esta prohibición no puede interpretarse más que como un acto de censura por parte del Ayuntamiento al homenaje a las víctimas del franquismo enterradas en las fosas comunes, además de coartar la libertad de exprsión. Primero instalan un monolito a los fascistas sobre la fosa común con miles de víctimas del franquimo, ahora prohíben interpretarla música en su homenaje.

Ayudadnos a difundir esta noticia

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0