Documental
El genocidi franquista a València
-->Principal
-->Qui som?
-->Documents
-->Fossars
-->Camps Extermini
-->Enllaços
-->Web Federal
-->Fer-se sòcia/i
-->Privat
 
dilluns 10 de setembre de 2007

Carta a l’Arquebisbat i a l’Ajuntament de València


Davant el greu afront que suposa per a les víctimes del franquisme i les seues famílies, i per a la societat democràtica en general, la construcció a València per part de l’Arquebisbat de l’anomenat cridat "macrosantuari", dedicat a 233 “víctimes innocents de la Santa Croada”, en un terreny públic de quasi 4.000 m2 donat per l’Ajuntament de València, en el lloc més car de la ciutat i valorat en milions d’euros. TEXTO BILINGÜE

 

Si estàs d'acord amb el contingut de la carta ompli el formulari de baix amb les teues dades i polsa "Enviar", per a enviar un email a l'Arquebisbat i a l'alcaldesa de València

A l'Arquebisbat i a l'Ajuntament de València

Davant el greu afront que suposa per a les víctimes del franquisme i les seues famílies, i per a la societat democràtica en general, la construcció a València per part de l'Arquebisbat de l'anomenat cridat "macrosantuari", dedicat a 233 “víctimes innocents de la Santa Croada”, en un terreny públic de quasi 4.000 m2 donat per l'Ajuntament de València, en el lloc més car de la ciutat i valorat en milions d'euros,.

DENUNCIEM el següent:

1º.- No poden considerar-se “innocents” a membres d'una organització que com l'Església Catòlica, es va aliar entre uns altres amb Hitler i el feixisme italià de Mussolini, per a executar un colp d'estat criminal contra el govern legítim de la II República, constituït després d'unes eleccions lliures i democràtiques, que va costar la vida de centenars de milers de persones..

2º.- L' Església Catòlica, una vegada finalitzada la guerra, creà, juntament amb els militars colpistes, tota una indústria de la repressió que va afectar a tots els sectors indefensos de la població: xiquets i xiquetes, persones majors, ferits, malalts, etc, i als demòcrates que havien defensat l'ordre constitucional, la llibertat i la democràcia, posant al servei de la maquinària repressora els seus edificis per a ser habilitats com presons, i creant “ex profeso” ordres religioses d'homes i de dones per a exercir de carcellers/as.

3º.- Entenem que el "macrosantuari" es construeix per a desviar l'atenció de l'immens horror que va ser la repressió del franquisme a València, del que donen testimoniatge les 26.300 persones enterrades en les immenses Fosses Comunes del cementiri (moltes d' elles llançades sense ni tan sols un taüt), els camps de concentració creats per tots els llocs, els Consells de Guerra Sumaríssims, etc.

Per altra banda, a dia d' avui, després de 30 anys de democràcia, les víctimes del franquisme no han estat rehabilitades, ni jutjats els responsables i col·laboradors del genocidi i de la repressió, i ens trobem per contra que, després de 70 anys d'honors i reconeixements, els religiosos que van donar el colp d'estat han arribat, fins i tot, a ser canonitzats per l'Estat Vaticà, en una clara apologia del feixisme i del colpisme.

Davant aquesta situació,

EXIGIM la paralització immediata dels treballs del "macrosantuari" i la devolució a la ciutat dels terrenys donats per l'Ajuntament de València a l'Arquebisbat, de manera que siguen els esmentats terrenys destinats a equipaments i serveis públics.

Atentament,


Si estás de acuerdo con el contenido de la carta rellena el formulario de abajo con tus datos y pulsa "Enviar", para mandar un email al Arzobispado y a la alcaldesa de València

Al Arzobispado y al Ayuntamiento de València

Ante la grave afrenta que supone para las víctimas del franquismo y sus familias, y para la sociedad democrática en general, la construcción en Valencia por parte del Arzobispado del llamado “macrosantuario”, dedicado a 233 “víctimas inocentes de la Santa Cruzada”, en un terreno público de casi 4.000 m2 donado por el Ayuntamiento de Valencia, en el lugar más caro de la ciudad y valorado en millones de euros,

DENUNCIAMOS lo siguiente:

1º.- No pueden considerarse “inocentes” a miembros de una organización que como la Iglesia Católica, se alió entre otros con Hitler y el fascismo italiano de Musolini, para ejecutar un golpe de estado criminal contra el gobierno legítimo de la II República, constituido tras unas elecciones libres y democráticas, que costó la vida de cientos de miles de personas.

2º.- La Iglesia Católica, una vez finalizada la guerra, creo, junto con los militares golpistas, toda una industria de la represión que afectó a todos los sectores indefensos de la población: nenes y nenas, personas mayores, heridos, enfermos, etc, y a los demócratas que habían defendido el orden constitucional, la libertad y la democracia, poniendo al servicio de la maquinaria represora sus edificios para ser habilitados como cárceles, y creando ex profeso órdenes religiosas de hombres y de mujeres para ejercer de carceleros/as.

3º.- Entendemos que el “macrosantuario” se construye para desviar la atención del inmenso horror que fue la represión del franquismo en Valencia, del que dan testimonio las 26.300 personas enterradas en las inmensas Fosas Comunes del cementerio (muchas de ellas arrojadas sin tan siquiera un ataúd), los campos de concentración creados por todos los lugares, los Consejos de Guerra Sumarísimos, etc.

Por otra parte, a día de hoy, tras 30 años de democracia, las víctimas del franquismo no han sido rehabilitadas, ni juzgados los responsables y colaboradores del genocidio y de la represión, encontrándonos por el contrario que, tras 70 años de honores y reconocimientos, los religiosos que apoyaron el golpe de estado han llegado, incluso, a ser canonizados por el Estado Vaticano, en una clara apología del fascismo y del golpismo.

Ante esta situación,

EXIGIMOS la paralización inmediata de los trabajos del “macrosantuario” y la devolución a la ciudad de los terrenos donados por el Ayuntamiento de Valencia al Arzobispado, siendo dichos terrenos destinados a equipamientos y servicios públicos.

Atentamente,Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Correo:
Localidad:

Ompli el formulari amb les teues dades i polsa "Enviar"

Rellena el formulario con tus datos y pulsa "Enviar"

<//tr>
 
 
 
 

dimarts 13 de maig de 2008


Adquisición del libro

dijous 15 de febrer de 2007

Llistat de gent republicana morta a les presons de València soterrades a les Fosses Comunes

diumenge 10 de desembre de 2006


LLISTATS DE GENT SOTERRADA ALS FOSSARS COMUNS DEL CEMENTIRI DE VALÈNCIA

Creative Commons License Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@yahoo.es