Documental
El genocidi franquista a València
-->Principal
-->Qui som?
-->Documents
-->Fossars
-->Camps Extermini
-->Enllaços
-->Web Federal
-->Fer-se sòcia/i
-->Privat
 
dimarts 13 de maig de 2008

Adquisición del libro


Puede adquirirse a través de

La Librería de El Sueño Igualitario Tlfs. 978 84 99 70 - 686 11 00 69 libreria@cazarabet.com

Icaria Editorial Tlfs. 933 01 17 23 - 933 01 17 26 Fax: 932 95 49 16 icaria@icariaeditorial.com

Precio 20 € Está disponible en castellano y en catalán. 424 páginas

CONTRAPORTADA. Texto bilingüe

Aquest llibre és un document històric de gran vàlua que demostra el genocidi silenciat fins avui de milers de persones de la zona republicana, durant el període comprès entre la caiguda de València, l’any 1939 (el final de la guerra civil), i l’any 1945.

Durant l’any 2005, el Fòrum per la Memòria del País Valencià va descobrir les fosses del Cementiri i els llibres de Registre d’Enterraments que confirmen la seva existència. Amb la publicació dels noms de més de 25.000 persones i dades com la seva edat i causa de mort, amb una transcripció fidedigna de l’original, es contribueix al coneixement de l’existència d’aquesta població desapareguda i a la seva imprescindible reparació històrica.

L’abril de 1939 la ciutat de València va ser ocupada. L’exèrcit franquista va detenir i empresonar milers de persones, tantes que van haver de fer servir com a presons el convent de Santa Clara, el monestir de San Miguel de los Reyes, el monestir de Santa María del Puig, edificis públics, i fins i tot la plaça de toros. Després dels primers afusellaments caòtics, alguns enmig del carrer, van començar a afusellar la gent que era a les presons. A més, molts d’aquells que no van ser ajusticiats van morir per les terribles condicions del seu confinament i per les malalties relacionades amb la misèria i les pèssimes condicions de vida. Però tal va ser l’ambient de terror que es va crear, pànic a l’execució o a la presó i les seves tortures, que varen passar més de 60 anys fins que algú va tenir el valor d’investigar la matança sistemàtica que s’havia portat a terme des de l’any 1939 fins als anys cinquanta a València.

No se sap, ni probablement no arribi mai a saber-se, la magnitud de la repressió a aquesta ciutat, i a tot l’Estat. Espanya sencera es va omplir de fosses comunes, moltes encara sense localitzar.

Aquest llibre és tan sols una de les moltes i llargues investigacions que poden fer-se i que s’han de fer.

Desenterrant aquesta macabra història oblidada i donant a conèixer el passat, desit-gem contribuir perquè no torni a succeir en el futur.


Este libro es un documento histórico de gran valor que demuestra el genocidio silenciado, hasta el momento, de miles de personas de la zona republicana durante el período comprendido entre la caída de Valencia, 1939 (el final de la guerra civil), y el año 1945.

Durante 2005 el Fòrum per la Memòria del País Valencià descubrió las fosas del Cementerio de Valencia y los Libros de Registro de los Enterramientos que confirman su existencia. Con la publicación de los nombres de más de 25.000 personas y datos como su edad y causa de muerte, con una transcripción fidedigna del original, se contribuye al conocimiento de la existencia de esta población desaparecida y a su imprescindible reparación histórica.

En abril de 1939 fue ocupada la ciudad de Valencia. El ejército franquista detuvo y encarceló a miles de personas; tantas, que tuvieron que usar como prisiones el convento de Santa Clara, el monasterio de San Miguel de los Reyes, el monasterio de Santa María del Puig, edificios públicos, e incluso la plaza de toros. Después de los primeros fusilamientos caóticos, algunos en plena calle, empezaron a fusilar a la gente que estaba en la cárcel. Además, muchos de aquellos que no fueron ajusticiados murieron por las terribles condiciones de su encierro y por las enfermedades relacionadas con la miseria y las pésimas condiciones de vida. Pero fue tal el ambiente de terror que se creó, pánico a la ejecución o a la cárcel y sus torturas, que pasaron más de 60 años hasta que alguien tuvo el valor de investigar la matanza sistemática que se llevó a cabo desde 1939 hasta los años cincuenta en Valencia.

No se conoce, ni probablemente llegue a conocerse, la magnitud de la represión en esta ciudad, y en todo el país. España entera se llenó de fosas comunes, muchas aún por localizar.

Este libro es sólo una de las muchas y largas investigaciones que pueden y deben llevarse a cabo.

Al desenterrar esta macabra historia olvidada y dar a conocer el pasado, esperamos contribuir para que no vuelva a ocurrir en el futuro.

<//tr>
 
 
 
 

dimarts 13 de maig de 2008


Adquisición del libro

dijous 15 de febrer de 2007

Llistat de gent republicana morta a les presons de València soterrades a les Fosses Comunes

diumenge 10 de desembre de 2006


LLISTATS DE GENT SOTERRADA ALS FOSSARS COMUNS DEL CEMENTIRI DE VALÈNCIA

Creative Commons License Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@yahoo.es